سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیر آلات دریایی

مناقصه

AA/25/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۰۰