دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اطلاعیه ثبت نام برخط و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اطلاعیه های پیمانکاران

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

اطلاعیه

 

 

موضوع : فراهم شدن امکان ثبت نام برخط و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای کلیه متقاضیان شرکت در معاملات دولتی

 

با سلام

احتراماً با توجه به این که به موجب ماده 50 قانونی احکام دایمی توسعه کشور و ماده 2 آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند « ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات و از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند کلیه مراحل مناقصات و مزایده های مشمول را از طریق سامانه پیش گفته انجام دهند و از طرف دیگر صرفاً پیمانکارانی قادر به شرکت در مناقصات برگزار شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشند که قبلا در این سامانه ثبت نام نموده باشند بر همین اساس و به موجب این اطلاعیه به اطلاع کلیه شرکت هایی که تمایل به حضور در مناقصات شرکت پایانه های نفتی ایران دارند، می بایست : حسب مفاد بخشنامه شماره 50588/60 مورخ  22/02/1399 وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت ، امکان ثبت نام برخط و رایگان در سامانه پیش گفته تا اطلاع ثانوی فراهم شده است لذا ضرورت دارد کلیه شرکت هایی که متمایل به حضور در مناقصات این شرکت می باشند ، نسبت به عضویت در سامانه ستاد اقدام نمایند .

 

روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران

 

 

لطفاً جهت رویت اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه گردد