یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی تعمیرات روزمره منازل، اماکن و ادارات شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/003/99 /شماره سامانه ستاد 2099091645000006

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰