چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی مهمانسرایی، فرهنگی و ورزشی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/002/99/ شماره سامانه ستاد 2099091645000005

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰