یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین (اجاره یک فروند یدک کش جهت حمل محمولات دریایی بین بوشهر، خارگ و بالعکس و سایر جزایر و بنادر خلیج فارس

مناقصه

م ع پ/001/99/شماره سامانه ستاد 2099091645000007

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰