شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ضربه گیر اسکله و متعلقات مربوطه

مناقصه

AA/04/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۰۰