یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

رسوب زدایی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 25 جزیره خارگ به روش دستی بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/022/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۷:۰۰