شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات کنترل فشار گاز ورودی نیروگاه

مناقصه

AA/28/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰