شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شش عدد ضربه گیر پنوماتیک

مناقصه

AA/27/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰