شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه MBC مربوط به گوی شناور عسلویه

مناقصه

AA/12/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰