چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع ASD

مناقصه

م ع پ/98/011

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲۳:۰۳