یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

98/015

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰