شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 2250KVA به همراه تجهیزات جانبی

مناقصه

AA/26/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران