یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیر آلات دریایی

مناقصه

AA/25/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران