شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 14 عدد پایه روشنایی 21 متری

مناقصه

AA/24/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران