یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور انجام مطالعات جامع پایه وتفصیلی تعمیرات اساسی مخازن شماره 45 و 46 شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

019/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران