چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۲۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 10 قلم هوز های زیر آبی و شناور مربوط به گوی شناور (SPM) فاز 12

مناقصه

AA/98/10

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران