سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۵۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت دو مرحله ای

مناقصه

015/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰