سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۵۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه PD METER

مناقصه

AA/19/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران