سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید البسه مورد نیاز کارکنان حراست

مناقصه

98/21/EM

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران