شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ترمیم و تعمیر سازه های پهلوگاه های 1 و 2 اسکله شرقی حد فاصل محور های 19 تا 45 جنوبی

مناقصه

م ع پ/98/016

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران