سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۰۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت خارگ/ عملیات پایانه میعانات گازی پارس جنوبی/ عملیات فاز 12 پایانه میعانات گازی پارس جنوبی (کنگان)

مناقصه

م.ع.پ/98/012

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران