چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۰۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ساخت یک دستگاه Marine Breakaway Coupling مدل Flip-Fiap

مناقصه

98/03/MY

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران