سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بررسی و یکپارچه سازی سیستم ارت بدنه، پله و سقف مخازن شرکت پایانه های نفتی ایران واقع در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/97/019

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران