سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۵۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی بازیافت پسماند خانگی زباله ها، خدمات مورد نیاز فرودگاه و ادارات امور فنی، مخابرات و ایمنی شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/98/013

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران