شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، طبخ، سرو و توزیع چهار وعده غذا (صبحانه، ناهار، شام و شام دوم) در رستوران ها و باشگاه های شرکت پایانه های نفتی خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/014/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران