سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۳۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع ASD...

مناقصه

م ع پ/010/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران