چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۵۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مربوط به تامین، هدایت و نگهداری، راهبری و راه اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی .../بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/009/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران