سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید شیر پروانه های 16 و 24 اینچ جهت گوی شناور فاز 12

مناقصه

AA/09/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران