دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۲۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث پروژه های پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م.ع.پ/98/008

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
شرکت پایانه های نفتی ایران