شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین هواپیما با ظرفیت 90 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از مبادی ورودی به جزیره خارگ و بالعکس

مناقصه

م.ع.پ/98/005

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران