جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۱۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه MBC مربوط به گوی شناور عسلویه

مناقصه

AA/98/12

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران