چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۵۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تعمیر و نگهداری خطوط لوله , تاسیسات و پوشش های حفاظتی اسکله شرقی در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م.ع.پ / 91/044

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات