سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید هوزر ، پیکاپ بویه، مارکر و CHAFE CHAINE B گوی شناور

مناقصه

AA/08/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران