سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۲۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ده قلم هوزهای زیر آبی و شناور مربوط به گوی شناور فاز 12

مناقصه

AA/10/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران