سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ساخت یک دستگاه Marine Breakaway Coupling مدل Flip-Flap

مناقصه

MY/03/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران