جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید رادار مخابراتی

مناقصه

FD/13/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران