سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ضربه گیر اسکله و متعلقات مربوطه

مناقصه

AA/04/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران