چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ارایه خدمات اینترنت با پهنای باند 100 مگابیت و اینترانت با پهنای باند 80 مگابیت و پیستیبانی آن در مناطق خارگ، بوشهر ، اهواز، ماهشهر، نکا، تهران و عسلویه بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/003/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران