سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۴۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی جامع ابنیه در نواحی صنعتی خشکی در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/98/007

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران