سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۲۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی جامع ابنیه در نواحی صنعتی خشکی در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/97/013

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران