سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/97/027

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران