جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید سی شاخه هوزلاستیکی 12 اینچ جهت انتقال نفت خام

مناقصه

AA/07/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران