دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز پایانه نفتی شمال بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/026/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران