سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۵۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید رادار مخابراتی

مناقصه

97/13/FD

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران