جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ۰۰:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اتاقک نگهبانی و در ورودی های اسکله شرقی، انبار وصول و ایصال و خوابگاه ارشاد

مناقصه

97/025

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران