سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی خارگ، عسلویه و بندر ماهشهر بصورت یک مرحله ای

مناقصه

م ع پ/022/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران