سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

سیستم پوششی پایل های پهلوگاه پایانه نفتی شمال

مناقصه

97/08/FD

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران