چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۲۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بررسی و یکپارچه سازی سیستم ارت بدنه، پله و سقف مخازن شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/019/97

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نفتی ایران