سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 45 قلم قطعات سیستم میترینگ SMITH

مناقصه

96/12/MM

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
سایت شرکت پایانه های نقتی ایران